Platform giáo dục trực tuyến.
Bạn có thể học ở mọi lúc mọi nơi!

CODEMY tạo ra cơ hội giáo dục bình đẳng cho tất cả mọi người. Bạn có thể tham gia vào việc học tập bất cứ khi nào bạn muốn.

Platform
White Paper

Ví dành cho việc giao dịch coin

CODEMY cung cấp sự hỗ trợ khoản tiền nhất định dành cho việc học tập và cung cấp thù lao công bằng cho người dạy. Bạn cần phải tạo ra ví dùng để giao dịch coin.

64 . 1 %

Tỉ lệ gián đoạn việc giáo dục do vấn đề hoàn cảnh gia đình

Mức độ thỏa mãn cơ hội giáo dục và lý do chưa thỏa mãn
(dân số từ 13 tuổi trở lên)

84 . 7 %

Tỉ lệ xử lý tư pháp liên quan đến vi phạm bản quyền tác giả trong năm

Trường hợp tư pháp : 15,691 vụ
( ngoại trừ ngừng theo tiêu chuẩn, cấm khởi tố)
đề nghị chỉnh sửa : 447,492 vụ

141 . 6 %

Tỉ lệ hy vọng nghe giảng của người chưa tham gia vào hoạt động giáo dục
Bình quân của Hàn Quốc so với bình quân của OECD

Kết quả điều tra khảo sát người Hàn Quốc (tại Hàn Quốc) trong độ tuổi 25-64 tuổi

CODEMY là Platform dịch vụ hỗ trợ việc học tập sử dụng công nghệ Blockchain.

Bạn có thể học và chia sẻ kiến thức mọi lúc mọi nơi.

Blockchain

Cho thấy một cách rõ ràng, minh bạch quá trình và kết quả của nội dung mà bạn đã học.

Student

Chúng tôi tạo ra cơ hội giáo dục không giới hạn thời gian và địa điểm học.

Teacher

Hãy nhận lấy cơ hội thiết lập bài học dành cho tất cả người sử dụng và có thể chia sẻ kiến thức.

University

Trường học và công ty có thể xem xét một cách rõ ràng, minh bạch hồ sơ ghi chép của người học đã được lưu giữ an toàn

Target market

Quốc gia đang phát triển

Mở ra dịch vụ chủ yếu hướng đến các quốc gia đang phát triển đang còn thiếu cơ sở hạ tầng giáo dục

Châu Âu, châu Á

Mở rộng dịch vụ tập trung vào khu vực châu Á và châu Âu có nhu cầu cùng với sự phát triển của việc học trực tuyến (E-learning) tương đối cao

Bắc Mỹ

Mở rộng dịch vụ đến khu vực Bắc Mỹ bao gồm Canada và Mỹ

Description
Coin Name COD
Target Global
Type Lite coin
Total Issue 5 Billion

* This plan may change at anytime by the company's policy.

Mọi thắc mắc xin vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi qua cách thức sau đây